Hopp direkte til innhold

AdeB har bistått i delfinansieringen av oppkjøpet av Lindorff

Oppkjøpsfondet Nordic Capital kjøper en majoritetsandel i inkassofirmaet Lindorff for 2,1 milliarder EURO fra oppkjøpsfondene Investor og Altor. Altor beholder en minoritetsandel.

Transaksjonen forutsetter myndighetenes godkjennelse og forventes sluttført i fjerde kvartal 2014.

Oppkjøpet er primært finansiert av et obligasjonslån på 1,45 milliarder EURO, som er Nordens største obligasjonslån så langt i 2014.

AdeB har bistått tilretteleggerne til obligasjonslånet (Nordea, Deutsche Bank og Goldman Sachs) etter instruksjon fra Ropes & Gray.

AdeBs team har vært ledet av Trond Kildal, partner ved vår bank & finans gruppe, assistert av senioradvokatene Atle Stensrud og Eyvind Sandvik (skatt).

Kompetanse

Kontaktpersoner