Hopp direkte til innhold

AdeB bistod Nemko i salget av Nemko-eiendommen

Universitetet i Oslo har kjøpt eiendommen som ligger sentralt plassert mellom det Medisinke Fakultet og Forsikringsparken i Oslo.

Eiendommen består av drøye 11 700 kvadratmeter bygningsmasse, og kjøpesummen er i underkant av 305 millioner. Eiendommen ble formelt overtatt av UiO 30. april i år.

AdeBs team har bestått av Per A. Dagslet, Eilif S. Koch og Eyvind Sandvik.

 Les mer omtale av transaksjonen her.

Kompetanse

Kontaktpersoner