Hopp direkte til innhold

AdeB bisto DNB Bank på en USD 1 mrd. fasilitet til Det norske oljeselskap

Det norske oljeselskap ASA meldte 4. september 2013 om at det har inngått avtale om en ny rullerende låneramme på en milliard dollar, tilsvarende rundt seks milliarder kroner, med en gruppe nordiske og internasjonale banker.

Låneavtalen inneholder en ikke bindende trekkrettighet som gjør at lånet kan økes til to milliarder dollar, tilsvarende rundt 12 milliarder kroner. Lånet er en del av Det norske oljeselskap ASAs finansiering av selskapets utbyggingskostnader på norsk sokkel i årene fremover.  

Arntzen de Besche har bistått DNB Bank ASA som agent for långivergruppen. Teamet fra AdeB, ledet av Atle Gabrielsen (partner) og Rune Tjomsås Andersen (partner, petroleumsskatt). 

For mer informasjon viser vi til Det norske oljeselskap ASAs pressemelding.

Kompetanse

Kontaktpersoner