Hopp direkte til innhold

AdeB bistår Marathon Oil

Det norske oljeselskap ASA har inngått avtale om å overta Marathon Oil Norge AS for et kontantvederlag på 2.1 milliarder US dollar (12,6 milliarder kroner). Kontantvederlaget er basert på en bruttoverdi på 2,7 milliarder US dollar (16.2 milliarder kroner), og er justert for gjeld, netto arbeidskapital og renter på netto kjøpesum. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2014.

Dette er en av de største transaksjonene på norsk sokkel. Vi har i den senere tid sett klare endringer i aktørbildet og viktige tegn til konsolidering innen sektoren.

AdeB har i den senere tid vært involvert i alle større selskapstransaksjoner innen oljesektoren. Vi bistod Tullow Oil i oppkjøpet av Spring Energy, noe som var den største investeringen fra England på flere år. Videre bistår vi RWE i salget av blant annet RWE Dea Norge, som trolig blir en av de største transaksjonene i Europa i 2014.

Kompetanse

Kontaktpersoner