Hopp direkte til innhold

Bokutgivelse: Offentlige anskaffelser

Advokat Espen Bakken har omfattende erfaring med anvendelsen av EØS-rett i norsk rett, herunder særlig offentlige anskaffelser, offentlig støtte og tradisjonell konkurranserett.

Gjennom sin mangeårige erfaring i Arntzen de Besche har Bakken bistått både oppdragsgiversiden og leverandørsiden i alle fasetter av juridiske spørsmål som er knyttet til anskaffelsesregelverket, og prosedert EØS-saker, herunder en rekke anskaffelsessaker for norske domstoler. Samlet har erfaringene fra Regjeringsadvokaten, EFTA-domstolen, EFTAs overvåkningsorgan ESA og Arntzen de Besche gitt de en enestående og solid kunnskap om EØS-retten, til beste for deg som rettsanvender og leser av denne boken.

Boken Offentlige Anskaffelser kan kjøpes hos Fagbokforlaget, den er også tilgjengelig som digital bok hos Gyldendal Rettsdata.

Kompetanse