Hopp direkte til innhold

Nytt kompendium om risiko ved energi-investeringer

4. oktober 2018 lanserte sekretariatet til det Internasjonale Energicharteret en ny publikasjon kalt «Energy Investment Risk Assessment» («EIRA»). Rapporten analyserer, beskriver og rangerer de forskjellige risikofaktorene ved investeringer i energisektoren i 30 land verden over. Arntzen de Besche har bidratt til rapporten gjennom en fremstilling av lovverket og identifisering av relevante risikofaktorer ved investeringer i den norske energisektoren.

Arntzen de Besche er unikt posisjonert for å kunne bistå investorer og myndigheter med strukturering av investeringer, tolkning av Energichartertraktaten (Energy Charter Treaty) av 1994 og andre investeringsavtaler, og representasjon i tvister som springer ut av slike overenskomster. Etter å ha bistått utenlandske selskaper med direkte investeringer i Norge, har vi utvidet vår virksomhet til rådgivning til investorer og myndigheter i en rekke land, særlig i tilknytning til grensekryssende energiprosjekter. Med vårt store, globale nettverk av samarbeidspartnere er vi godt rustet til å ivareta våre klienters interesser over landegrenser og i forskjellige jurisdiksjoner. Vi kan tilby helhetlig juridisk rådgivning i tilknytning til grensekryssende energiprosjekter; fra strukturering og utarbeidelse av kontrakter, via rådgivning om finansielle og skattemessige forhold, til forhandlingsbistand og representasjon i tvister på vegne av våre klienter.

Sekretariatet bistår det Internasjonale Energicharteret, en mellomstatlig organisasjon som ble etablert ved Energichartertraktaten i 1994.
I etterkant av den kalde krigen var potensialet og behovet for grensekryssende investeringer i energiprosjekter omfattende. Et sentralt mål for Energicharter-samarbeidet har vært å etablere gunstige og stabile vilkår for slike investeringer. Energichartertraktaten er en av verdens største og viktigste internasjonale investeringsavtaler (IIAs), og har bidratt til økt rettslig beskyttelse for energiinvestorer siden den trådte i kraft i 1998. Norge har signert avtalen, men har ennå ikke ratifisert den.

For å lese rapporten, klikk her.

Kompetanse

Kontaktpersoner