Hopp direkte til innhold

Ny rapport skal bidra til gode rammer for vekst og utvikling i havnæringene

Arntzen de Besche Advokatfirma har på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet laget en komparativ analyse av de juridiske rammebetingelsene for havnæringene.

Rapporten er utarbeidet som et ledd i oppfølgingen av regjeringens havstrategi.
- Formålet med analysen er å legge bedre til rette for gode rammer for videre vekst og utvikling i havnæringene, og å kartlegge potensialet for forenklinger, sier partner i Arntzen de Besche Bjørn Sørgård.

Interessante sammenhenger

Analysen identifiserer og drøfter likheter og ulikheter i rammene for havnæringene. Den ferske rapporten viser at det er interessante sammenhenger mellom de ulike næringene, også når det gjelder hvordan de reguleres av myndighetene.
- Det har vært spennende å kunne gå i dybden på og sammenligne regelverket, hvor vi også har fått full nytte av Arntzen de Besches samlede erfaring på tvers av de ulike havnæringene, sier Sørgård.

Samarbeid på tvers av havnæringene

Advokatfirmaet har en overordnet industritilnærming, og bistår blant annet store teknologiprosjekter i Norge hvor havbruksinstallasjoner utvikles basert på teknologi fra olje- og offshorebransjen og maritim næring.
- I vårt arbeid for selskaper i havnæringene ser vi en klar utvikling i retning av større samarbeid. Særlig gjelder dette innen utvikling av offshore havbruk. Vi ser også at det skjer en rask teknologisk utvikling i næringene på tvers av bransjene, sier Sørgård.

Norge er verdensledende

Arntzen de Besche bistår bedrifter innenfor alle havnæringene, hvor Norge er verdensledende når det kommer til teknologi og drift, men også når det gjelder offentlig regulering. 
- På samme måte som innen offshore og olje/gass, følger vi klienter ut i verden innen havbruk. Vår erfaring fra skipsbygging- og offshorekontrakter er relevant også innen havbruk, sier partner i Arntzen de Besche Karl Erik Navestad.

Artikkel_rapport_havnæringene

Les artikkelen som PDF her.

Artikkelen ble publisert i Dagens Næringsliv sitt magasin Havet, den 16. oktober

Kompetanse

Kontaktpersoner