Hopp direkte til innhold

Ny artikkel om styre- og ledelsesansvar – Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2/2019

Karl Rosén har publisert en artikkel om styre- og ledelsesansvar etter aksjelovene i siste nummer av Nordisk Tidsskrift for Selskabsret: "Styreansvar – ansvarets særlige karakter og ansvarsgrensen overfor enkeltforfølgende selskapskreditorer". Her drøfter han selskapsledelsens handlefrihet og grensene for den overfor selskapets kreditorer. Temaet er særlig relevant i perioder hvor selskapets kapitalgrunnlag er under press og i restruktureringer mv.

Artikkelen omfatter også mer generelle temaer vedrørende styre- og ledelsesansvar: Om aksjelovene § 17-1 har et særlig materielt innhold – både hva gjelder det materielle virkeområdet; om den bare gjelder rene formuestap, og ansvarsnormens innhold, og om det i så fall medfører at den alminnelige skyldregelen ikke kan gis anvendelse innenfor bestemmelsens virkeområdet. 

Om bakgrunnen for artikkelen uttaler Karl bl.a. at "artikkelen er bygget på erfaringer fra restruktureringer og tvister i tilknytning til restruktureringer de siste årene og skrevet med et mål om å bidra til "å rydde" i forholdet til den alminnelige skyldregelen og finne frem til en struktur som kan være verdifull ved konkrete vurderinger av ansvarsgrensen". 

Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Arntzen de Besche har et sterkt miljø innen styre- og ledelsesansvar og bistår en rekke forsikringsgivere vedrørende D&O insurance. Teamet i Arntzen de Besche er bl.a. inne i det som nok er de to største D&O sakene som har gått i det norske markedet – både hva gjelder kompleksitet og tvistesummer. 

Våre ressurser innen styre- og ledelsesansvar understøtter også vår rådgivning innen andre virksomhetsområder som virksomhetsstyring og compliance, restrukturering, og bank og finans. 

 

Kompetanse

Kontaktpersoner