Hopp direkte til innhold

Kjøpsloven og FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp med kommentarer, 3. utg. 2008

Denne boken kommenterer kjøpsloven og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp.

Boken er ment som oppslagsverk for advokater, juridiske rettsanvendere og andre som vil orientere seg nærmere om nasjonale og internasjonale kjøprettspørsmål. Etter at 2. utgave kom ut i 1995, har det skjedd store endringer i rettskildebildet på kjøpsrettens område. Vedtakelsen av ny forbrukerkjøpslov i 2002 medførte betydelige endringer i kjøpsloven, men det har også ellers skjedd endringer i kjøpsloven og lover på tilgrensende rettsområder. Tilfanget av rettspraksis og litteratur med relevans både for kjøpsloven og FN-konvensjonen har økt betydelig, og er vektlagt i denne nye utgaven.

Forfattere: John Egil Bergem, Berte-Elen R. Konow, Stein Rognlien

Utgivelsesår: 2008

Forlag: Gyldedal Norsk forlag

ISBN: 978-82-05-30847-3

Kompetanse