Hopp direkte til innhold

Kapittel i Leniency Regimes (2nd edition)

Arntzen de Besche har bidratt med det norske kapittelet i boken Leniency Regimes, som omhandler de konkurranserettslige lempningsreglene i de fleste av verdens jurisdiksjoner.

De konkurranserettslige lempningsreglene anses av mange som det beste og mest effektive verktøyet for avdekking og påtale av karteller og andre brudd på konkurranselovgivningen. Dette området er i rask utvikling og Arntzen de Besche følger denne nøye.

Forfattere: Stein Ove Solberg og Sverre Hødnebø

Utgivelsesår: 2007

Publikasjon:The European Lawyer, Leniency Regimes (2nd edition)

Kompetanse

Kontaktpersoner