Hopp direkte til innhold

Høringuttalelse om pantsettelse av immaterialrettigheter

Arntzen de Besche har skrevet en høringsuttalelse, der lovforslaget ønskes velkommen.

Dagens regler om driftstilbehørspant i immaterialrettigheter tilhører en annen tid, og det er derfor tilfredsstillende å se at disse nå vil erstattes av lovbestemmelser som i større grad reflekterer dagens behov. Vi har likevel noen bemerkninger til lovutkastet.

Les hele uttalelsen her.

Kompetanse