Hopp direkte til innhold

European Energy Handbook

Arntzen de Besche har skrevet det norske kapittelet i Herbert Smith Freehills sin 10. utgave av European Energy Handbook.

Årets utgave gjør rede for det rettslige rammeverket for energisektoren i hver jurisdiksjon, og dekker struktur og utforming av gass- og elektrisitetssektoren samt gjeldende regelverk, i tillegg til eksisterende og planlagte prosjekter som omfatter grenseoverskridende kraft- og gassrørledninger. Ulike typer produksjon som fornybar teknologi, kjernefysisk energi og oppstrøms er omhandlet, og boken tar opp tilknyttede juridiske og regulatoriske problemstillinger.

Denne utgaven tar også for seg aktuelle juridiske og kommersielle utviklingstrekk i hver jurisdiksjon og dekker et bredt spekter av temaer, herunder utformingen av elektrisitetsmarkedene, reformen for støtteordninger innen fornybar elektrisitet, nye grenseoverskridende kraft- og gassrørledninger, skattespørsmål innen oppstrømssektoren, og vesentlige kommersielle transaksjoner og privatiseringstiltak i energisektoren.

Arntzen de Besche sitt bidrag er tilgjengelig her

Kompetanse

Kontaktpersoner