Hopp direkte til innhold

Bokutgivelse: Sjømannsrett

Boken gir en oversikt over de viktigste rettsspørsmålene innenfor sjømannsretten. Det vil si den delen av arbeidsretten som omfatter ansettelsesforholdene for ansatte på skip.

Boken gir en bred fremstilling av norsk sjømannsrett. Den tar utgangspunkt i de arbeidsrettslige reglene i sjømannsloven og NIS-loven. Boken gir også en oversikt over tilgrensende rettsområder som for eksempel; mønstring, trygdelovgivningen, skatterettslige regler og forsikringsbestemmelser.

Målgruppen for boken er advokater, dommere og andre som arbeider med personalspørsmål innenfor sjømannsretten, som rederier, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner med videre.

Forfattere: Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand og Anders Østre

Utgivelsesår: 2008

Forlag: Universitetsforlaget

ISBN: 9788215010151

Kompetanse