Hopp direkte til innhold

Bokutgivelse: Norsk lovkommentar, Arbeidsmiljøloven

Norsk lovkommentar er en rettskildesamling bestående av alle Norges lover med tilhørende kommentarer.

Kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven henviser til dommer, forarbeider, forskrifter og annen juridisk litteratur av betydning.

Forfattere: Ingeborg Moen Borgerud, Tron Dalheim og Rune Ytre-Arna

Utgivelsesår: 2006

Forlag; Gyldendal Rettsdata

ISBN: 8205365024

Kompetanse

Kontaktpersoner