Hopp direkte til innhold

Bokutgivelse: Arbeidsrett, særlig om omstilling i offentlig sektor

Denne boken fyller et behov for en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål ved ulike former for omstilling i offentlig sektor, med særlig vekt på situasjonen i staten.

Offentlig sektor gjennomgår omstillinger som byr på arbeidsrettslige utfordringer. Vil konkurranseutsetting av en offentlig virksomhet være virksomhetsoverdragelse med de rettslige følger det har for arbeidstakerne? Hvem er arbeidsgiver for de ansatte, og kan det være saklig grunn for oppsigelse når omstillinger fører til overtallighet? Når kan det inngås midlertidige arbeidskontrakter? Må arbeidstakere i staten finne seg i å flytte, eller kan de nekte? Dette er noen eksempler på problemstillinger som gjennomgås i boka.

Boken retter seg mot ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor, samt advokater, dommere og andre med interesse for arbeidsrettslige problemstillinger.

Forfattere: Ingeborg Moen Borgerud, Anne Marie Due, Ragnhild Nordaas, Mona Næss

Utgivelsesår: 2007

Forlag: Universitetsforlaget

ISBN: 9788215008325

Kompetanse

Kontaktpersoner