Hopp direkte til innhold

Bokutgivelse-Arbeidsmiljøloven kommentarutgave, 2. utgave

Boken gir en systematisk og grundig gjennomgang av alle reglene i arbeidsmiljøloven, samtidig som den er et praktisk oppslagsverk.

Siden forrige utgave kom ut i 2006 er arbeidsmiljøloven endret i flere omganger. Lovfestet og ulovfestet arbeidsrett er videreutviklet gjennom rettspraksis. Det samme gjelder internasjonal rettsutvikling, særlig innen EUs regelverk og rettspraksis av direkte betydning for arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forfatterne behandler alle disse nyhetene som er kommet til siden forrige utgave. Det redegjøres også for de mange ulovfestede arbeidsrettslige normene.

Forfattere: Jan Fougner, Lars Holo, Tron Løkken Sundet og Tarjei Thorkildsen

Utgivelsesår: 2013

Forlag: Universitetsforlaget

Kompetanse