Hopp direkte til innhold

Bidrag i publikasjonen "Public Procurement and Government Contracts 2019"

Espen I. Bakken, Frida May Behrens og Anne Eidem Liseth har skrevet det norske kapittelet som omhandler en oppsummering av de viktigste reglene for offentlige anskaffelser i norsk kontekst.

Noe av det som behandles i kapittelet er hvilke anskaffelsesprosedyrer som benyttes i Norge, og hvilke krav oppdragsgiver kan stille til leverandører for deltakelse i konkurranser. Videre behandler kapittelet hvilke krav regelverket oppstiller til oppdragsgivers gjennomføring av konkurranser og hvordan leverandører kan forfølge oppdragsgivers gjennomføring av konkurranser.

Les det norske kapittelet her.

Forfattere: Espen I. Bakken, Frida May Behrens, Anne Eidem Liseth
Utgivelsesår: 2019
Publikasjon: "Public Procurement and Government Contracts 2019"
Utgiver: Chambers and Partners

 

Kompetanse

Kompetanse

Kontaktpersoner