Hopp direkte til innhold

Bidrag i boken "International Licencing and Technology Transfer"

Marius Tryland og Solfrid Brænd Haaskjold har skrevet det norske kapittelet om skatt i den 22. utgaven av boken International Licencing and Technology Transfer. Kapittelet inneholder en grundig redegjørelse av det norske skattesystemet, herunder reglene om inntektsbeskatning, utbytte, fradrag, taps- og gevinstbeskatning.

Redegjørelsen tar også for seg noen spesialregler knyttet til tynn kapitalisering, fradragsbegrensninger mellom nærstående og transfer pricing. 

Videre beskrives de konkrete rettsregler som gjelder skatt på immaterielle eiendeler, herunder kjøp, salg og fradragsføring for ulike utgifter knyttet til slike eiendeler. Kapittelet angir i tillegg hvilke rettsregler som kommer til anvendelse avhengig av om skattyter er hjemmehørende i eller utenfor Norge. 

Redegjørelsen er sentral for alle aktører som kjøper, selger og eier immaterielle eiendeler i Norge.

For å lese bidraget, klikk her.

Forfattere: Solfrid Brænd Haaskjold og Marius Tryland
Utgivelsesår: 2018
Publikasjon: "International Licencing and Technology Transfer" #22, kapittel 5.

Kompetanse

Kontaktpersoner