Hopp direkte til innhold

Artikkel til Bedriftsforbundets hjemmesider: Omdanne NUF til AS med virkning for 2013? Det haster!

Skal du omdanne med virkning for 2013 må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli i år.

I statsbudsjettet i fjor ble det foreslått å utvide dagens regler om skattefri omdanning til også å omfatte omdanning av NUF (med alminnelig skatteplikt til Norge) til aksjeselskap. Finansdepartementet har nå fastsatt forskrifter om dette slik at det er adgang til å foreta skattefri omdanning av NUF til AS.

Les hele artikkelen.

Forfatter: Bård Erlend Hansen
Utgivelsesår: 2013
Publisert: Bedriftsforbundet

Kompetanse