Hopp direkte til innhold

Artikkel - Konkurranserettsprosedyre

Steinar Eskild Trovåg har skrevet artikkel om konkurranserettsprosedyre.

Konkurranserett er et rettsområde som griper inn i nær sagt alle forretningsforhold. I økende grad blir konkurranserettslige tvister brakt inn for domstolene. Det gjelder både vedtak fra Konkurransetilsynet og tvister mellom private parter. Prosedyre innenfor konkurranserett er derfor et område i vekst. Særtrekkene ved slike saker er blant annet at det ofte er en vanskelig bevissituasjon og stort innslag av økonomi. Arntzen de Besche har sterkt fokus på konkurranserettsprosedyre, og kan tilby klienter tung fagkompetanse innenfor denne disiplinen.  

Les artikkelen i The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation her.

Forfattere: Steinar Eskild Trovåg og Thomas Nordby

Kompetanse