Hopp direkte til innhold

Artikkel i Skatterett: Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett, ble det i Prop. 112 L (2011–2012) av 15. mai 2012 fremlagt forslag til endringer i reglene for beskatning ved flytting av driftsmidler ut av norsk skatteområde. Reglene ble vedtatt 15. juni 2012 med effekt fra og med 15. mai 2012.

Artikkelen omtaler enkelte sider ved reglene i forhold til utenlandske selskaper med fast driftssted i Norge, uten å ta sikte på en fullstendig analyse.

Les artikkelen.

Forfatter: Anders Heieren

Utgivelsesår: 2012

Publikasjon: Skatterett · 3 2012 [31] 247–255

Kompetanse