Hopp direkte til innhold

Artikkel i Revisjon og Regnskap: Aksjeloven § 3–8: Fortsatt ikke helt enkel

I proposisjonen om endringer i aksjelovgivningen Prop. 111 L (2012–2013) foreslås også sentrale endringer i aksjeloven §3–8. Etter vårt syn bør også §3–8 få et generelt unntak for transaksjoner i konsernforhold, herunder internasjonale konsernforhold.

Aksjeloven § 3–8 oppstiller saksbehandlingsregler for visse avtaler mellom selskapet på den ene siden og aksjeeiere, aksjeeiers morselskap, medlemmer av styret, daglig leder, samt andre som likestilles med disse på den andre siden. Bestemmelsen medfører at avtaler som omfattes av bestemmelsen, er ugyldige, med mindre de er godkjent av selskapets generalforsamling.

Hele artikkelen kan leses her.

Forfattere: Per Dagslet og Hanne S. Holen
Utgivelsesår: 2013
Publikasjon: Revisjon og Regnskap nr. 5 (2013)

Kompetanse

Kontaktpersoner