Hopp direkte til innhold

Artikkel i Lov og Rett: Formkrav ved inngåelse av anbudskontrakter mellom private parter

Artikkelen drøfter om det i privat anbudsrett kan oppstilles et krav om skriftlighet og form for at en kontrakt skal være bindende mellom partene. Utviklingen i både rettspraksis og bransjepraksis har skapt usikkerhet, og artikkelen viser hvorfor det i praksis kan være et reelt behov for at partene avklarer kontraheringsreglene i forkant.

Les artikkelen her.

Forfatter: Solfrid Brænd Haaskjold
Utgivelsesår: 2017
Publikasjon: LOV OG RETT, vol. 56, 09/2017, s. 507-526

Kompetanse

Kontaktpersoner