Hopp direkte til innhold

Artikkel i Lov og Rett: Hvordan sikres redelige opplysninger om maten vår?

Artikkelen gir en oversikt over virkemidler som nyttes innen matlovgivningen for å ivareta redelighetshensynet, dvs. for å hindre villedning av forbruker.

At temaet er aktuelt, viste seg senest i den såkalte «hestekjøttskandalen». På grunn av matlovgivningens internasjonale karakter må norske rettsanvendere forholde seg til regelverk på tre nivåer, det globale, det europeiske og det nasjonale. Et annet kjennetegn er bruken av internasjonale standarder. Dette gir spesielle utfordringer.

Les hele artikkelen som PDF.

Forfatter: Hans Peder Hvide Bang
Utgivelsesår: 2013
Publikasjon: LOV OG RETT, vol. 52, 7, 2013, s. 451–467

Kompetanse