Hopp direkte til innhold

Artikkel i ILO: Endring i Svalbardmiljøloven - regulering av bruken av tungolje

Som en følge av at polarisen smelter er det oppstått nye sjøbaserte transportlinjer i den arktiske regionen i øygruppen rundt Svalbard. Øyas geografiske beliggenhet gir en strategisk fordel for aktiviteter som måtte oppstå i regionen.

Miljøet rundt den arktiske regionen er sårbart og Norge har som mål at Svalbard skal framstå som et av verdens best forvaltede villmarksområder. Det er og vil bli enda viktigere å regulere aktivitetene rundt øygruppen Svalbard, som en følge av dens sårbarhet.

Loven sørger for en bevaring av «et nærmest urørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner».

Selv om lovendringen ikke setter ned et fullstendig  forbud, gir det departementet myndighet til å gi forskrifter om bruk av drivstoff, og det kan bli et viktig instrument i vern av det unike miljøet på Svalbard.

Les hele artikkelen.

Forfatter: Eivind Aarnes Nilsen and Merete Kristensen

Utgivelsesår: 2012

Publikasjon: International Law Office

Kompetanse