Hopp direkte til innhold

Artikkel i Getting the Deal Through: Main climate regulations, policies and authorities

Arntzen de Besche har skrevet en artikkel i Getting the Deal Through sin guide Climate Regulation.

Artikkelen beskriver norsk lovgivning og våre internasjonale rettslige forpliktelser som er relevant i klimapolitikken og gir en oversikt over håndhevingen av denne lovgivningen. Videre gir artikkelen en oversikt over de øvrige politiske målsetninger og virkemidler på området.

Les artikkelen.

Forfatter: Per Kristian Bryng, Eivind Aarnes Nilsen og Merete Kristensen

Utgivelsesår: 2013

Publikasjon: Climate Regulation

Kompetanse