Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche med eget kapittel i Lending and taking security Global Guide

Kapittelet gir en kortfattet oversikt over lånemarkedet, former for sikkerheter og garantier, hvordan sikkerhet etableres, realisasjon av sikkerheter m.m.

Kapittelet er tilgjengelig her

Forfattere: Atle Gabrielsen, Atle Stensrud og Martin Gunnheim
År: 2017
Utgiver: Thomson Reuters 

Thomson Reuters publiserer artikler og magasiner innenfor flere fagområder for å gi advokater og andre innsikt i ulike juridiske problemstillinger på tvers av landegrensene. 

Kompetanse

Kontaktpersoner