Hopp direkte til innhold

Vanskeligere for norske foretak i Russland

3. mars uttaler advokatene Stein Ove Solberg og Ronny Rosenvold i Arntzen de Besche seg i Dagens Næringsliv om utfordringer norske bedrifter opplever som en følge av annekteringen av Krimhalvøya og krigen i Øst-Ukraina.

– Vi har fått et rush av henvendelser om dette. Særlig fra mindre bedrifter som er usikre på hvordan de skal forholde seg til sanksjonene, sier Stein Ove Solberg i Arntzen de Besche.

– Advokat Ronny Rosenvold sier sanksjons­reglene ofte er uklare og åpne for tolkninger. – Mye er ullent, spesielt i EUs regelverk, ifølge Rosenvold.

Norge har så langt ført en politikk som er ren blåkopi av EUs sanksjoner. Selv om Norge ikke er forpliktet til dette siden utenrikspolitikken ikke er en del av EØS-avtalen. Et eksempel er hvorvidt seismikk skulle inkluderes i sanksjonene. EU gikk flere runder med seg selv og medlemslandene før man konkluderte med at seismikkvirksomhet offshore ikke berøres av sanksjonene. Sannsynligvis etter at Frankrike som har selskaper med store interesser på dette området presset på.

Kompetanse

Kontaktpersoner