Hopp direkte til innhold

To nye partnere i AdeB

Vi opplever økt etterspørsel innenfor næringseiendom og tvisteløsning, og det er med stor glede vi kan meddele at Thomas Øslebø og Atle-Erling Lunder er tatt opp som nye partnere.

Næringseiendom
Vår næringseiendomsgruppe har ekspandert de siste årene og tar en stadig større del av markedet innenfor transaksjoner og utviklingsprosjekter.

Thomas Øslebø
Thomas Øslebø startet i AdeB i 2005 og har spesialistkompetanse innenfor kjøp og utvikling av næringseiendom. Han arbeider særlig med tilrettelegging og strukturering av eiendomstransaksjoner/eiendomsinvesteringer. Han har erfaring fra en rekke store eiendomstransaksjoner med både norske og utenlandske eiendomsinvestorer. I tillegg arbeider han med spørsmål knyttet til forvaltning og drift av fast eiendom med fokus på husleiespørsmål og tvisteløsning. Thomas er rangert av de anerkjente ratingbyråene Chambers and Partners og Legal 500 og omtales som "a smart negotiator, always pleasant, and creates a good atmosphere in discussions," Videre at han har "tremendous work capacity and overview of the transaction process".

Tvisteløsning og prosedyre
Tvisteløsning- og prosedyregruppen i AdeB har vokst betydelig de siste 2 årene og merker økt etterspørsel etter prosedyreadvokater med kompetanse innenfor forsikringsrett og indirekte skatt.

Atle-Erling Lunder
Atle-Erling Lunder begynte i AdeB i 2006 og engasjeres som prosessfullmektig i nasjonale og internasjonale kommersielle tvister. Han har opparbeidet seg bred erfaring som rådgiver og har prosedert en rekke store saker om kontraktstolking/erstatningsplikt i forbindelse med brudd på samarbeidsavtaler, investerings- eller leveranseavtaler, saker om profesjonsansvar, brudd på god forretningsskikk og forsikringssaker, blant annet den såkalte «Terra-saken».

Han har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling og som rådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet, og har kompetanse og lang erfaring med å bistå klienter med spørsmål som vedrører merverdiavgift, særavgifter og toll/vareførsel, under bokettersyn, klagebehandling og sakførsel for domstolen.

- Det er svært gledelig at to av våre senioradvokater er tatt opp som partnere i AdeB, uttaler managing partner Sven Iver Steen. Det er et tegn på at arbeidet vi gjør med utvikling av våre advokaters fagkompetanse, kommersielle forståelse og bransjekunnskap gir gode resultater og ytterligere styrker vårt firma.

Kompetanse

Kontaktpersoner