Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Skjerpet ansvar for kontrollerende foretak i byggesaker

Høyesterett avsa nylig en dom som innebærer at forsømmelser fra ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende foretak ikke bare får offentligrettslige konsekvenser. Forsømmelser kan også medføre ansvar for tap private aktører blir påført som følge av pliktbruddet.

Les nyhetsbrevet her.

Kompetanse

Kontaktpersoner