Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Forslag til skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringen Solberg la 12. mai ut sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Her er en kort summarisk fremstilling av endringsforslagene.

Blant endringsforslagene foreslås det blant annet flere avgiftsendringer som gir insentiver til bruk av klimavennlig drivstoff, endringer i reglene for konserninterne overføringer over landegrensene, økning av avskrivninger for investeringer i vindkraft og forbedringer i ligningsbehandlingen ved Oljeskattekontoret.

Les en kort summarisk fremstilling av endringsforslagene i vårt nyhetsbrev her.

Kompetanse