Hopp direkte til innhold

Dom i "grounding"- saken

Salten tingrett har i en dom avsagt 15. januar gitt Widerøe´s Flyveselskap AS medhold i at selskapet var i sin fulle rett til å ta en flykaptein ut av aktiv tjeneste begrunnet i kapteinens manglede skikkethet til å føre passasjerfly. Widerøe´s Flyveselskap ble også tilkjent saksomkostninger.

Flykapteinen hevdet at bakgrunnen for selskapets beslutning var en hevnaksjon mot ham etter at han hadde vitnet i en stillingsvernssak mellom selskapet og en annen pilot. En enstemmig rett kom til at vedtaket om å ta flykapteinen ut av aktiv tjeneste var fattet ut fra en saklig vurdering av hans skikkethet til å føre passasjerfly.

I premissene heter det at domstolene må være svært varsomme med å overprøve selskapets skjønnsmessige vurdering om skikkethet   så lenge avgjørelsen ikke fremstår som klart vilkårlig og uten forankring i flysikkerheten.

Knut-Marius Sture prosederte saken for Widerøe´s Flyveselskap AS. Hele dommen kan leses her.

Kompetanse

Kontaktpersoner