Hopp direkte til innhold

Det gjelder å stikke hodet ut av vinduet en gang i mellom for å se om det regner

Trondheimskontoret feirer i 2015 100 års jubileum. Dette markeres blant annet med en serie blogginnlegg gjennom året. Innlegget "Det gjelder å stikke hodet ut av vinduet en gang i mellom for å se om det regner" er skrevet av advokat og partner Tommy Dahlen.

KLIENT 2.0 – FRA MOTTAKER TIL DELTAKER I RÅDGIVNINGSPROSESSER

Under avslutningen av et større forskningsprosjekt for mange år siden ble jeg tilfeldigvis sittende til bords med en av verdens ledende petroleumsingeniører; en typisk beskjeden franskmann. Han hadde absolutt ingen interesse av å diskutere sine forskningsbragder eller prosjektets banebrytende resultater denne kvelden; her skulle det handle om brød, alle typer av brød, og særlig om bakerne som yrkesgruppe. Bakerne var i hans øyne de aller viktigste menneskene i verden og vår siste skanse mot det omskiftelige og uforutsigbare. En croissant er og blir en croissant – og det er best slik.

For å illustrere poenget trakk han frem at en virkelig dyktig baker var i stand til å tilpasse sin butterdeigoppskrift til værforholdene utenfor, slik at hans croissanter alltid smakte likt og hadde samme konsistens, så vel i regnvær som i solskinn. Forretningsadvokatenes  produkt er kanskje noe mindre håndgripelig enn bakerens, men det handler også for oss om å tilby våre klienter en konsistent kvalitetsopplevelse og trygghet uavhengig av skiftende klima og konjunkturer.

Det er ikke lenge siden advokaten var en av få tilgjengelige kilder til informasjon om rettsliv og juss. I dag kommer våre klienter til oss med en helt annen basiskunnskap om juridiske forhold enn tidligere. Informasjon som tidligere var forbeholdt de få har nå blitt tilgjengelig for alle. Demokratiseringen av kunnskap, muliggjort hovedsakelig gjennom digitalisering og internett, har hatt enorm innvirkning på alle sider av samfunnet – og har i høyeste grad også påvirket våre markeder og vår rolle som advokater. Klientene har gått fra å være mottakere til å bli deltakere i rådgivningsprosessene. Det skaper nye forventninger til innholdet i advokattjenesten og til vår måte å levere våre tjenester på.

Juridisk spisskompetanse er og blir en nødvendig forutsetning for å kunne møte våre klienters behov, men verdiøkende juridiske tjenester må også ha sin basis i kunnskap om kunder, markeder, rammebetingelser og andre forhold som påvirker klientenes hverdag.

I en tid hvor en ny generasjon næringslivsaktører nærmest har erklært krig mot bestående forretningsmodeller og strukturer, slik tilfellet for eksempel er med aktører som Uber og Airbnb, vil kravene til markedsforståelse og rask tilpasningsevne hos oss som tjenesteytere bli stadig viktigere. Advokatene skal selvfølgelig holde fast ved sin primære rolle som juridisk rådgiver, men må altså være i stand til å plassere jussen i en forretningsmessig sammenheng som mer enn noe preges av konstante endringer i det etablerte.

Klientene vil komme til oss med mindre informasjonsbehov og mer løsningsbehov enn noen gang tidligere. Inngående bransjekunnskap og praktisk erfaring fra klientens hverdag vil derfor være et sentralt konkurransefortrinn i vårt tjenestemarked i årene som kommer. Kunnskap om klientenes virkelighet, og evnen til å anvende denne kunnskapen for å øke kvaliteten på og relevansen av vår rådgivning, er avgjørende for at de skal fortsette å se verdien i å bruke våre tjenester.

Evne til tjenesteinnovasjon og vilje til tilpasning vil derfor utgjøre kjernen i en fremtidsrettet og bærekraftig advokattjeneste. Klienter vil forvente at vi tar i bruk andre kommunikasjonsformer og ny teknologi. Vi vil bli utfordret på grensegangen mellom hva vi kan ta oss betalt for og hva klienter vil forvente skal være vederlagsfri kunnskapsoverføring. Vi må være fleksible og imøtekommende, men uten å kompromisse på grunnleggende krav til yrkesetikk og kvalitet. Det er heldigvis ikke sånn at man må lete opp en baker med hovedfag i meteorologi for å finne en god croissant, men det hjelper å velge en som orker å stikke hodet ut av vinduet en gang i mellom for å se om det regner. Sånn er det nok med advokater også. Man må kontinuerlig være villig til tilpasning til eksterne forhold, men med respekt for klientens grunnleggende ønsker og behov.

Tommy Dahlen.