Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche har bistått NHO i utarbeidelsen av den nye veilederen om konkurranseloven og prosjektsamarbeid

Veilederen dekker ofte stilte spørsmål om konkurranseloven og prosjektsamarbeid. Veilederen behandler også bransjeorganisasjoners rolle ved innhenting av statistikk og utarbeidelse av standarder.

Samarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for å kunne delta i større anbud og prosjekter. At flere aktører kan delta i konkurransen om et prosjekt, er positivt både for konkurransen i markedet og den enkelte bedrift. Det er en forutsetning for lovlig samarbeid mellom konkurrenter, at de ikke ville kunne utføre prosjektet hver for seg. Dersom partene  hver for seg kunne inngitt selvstendige tilbud, vil et samarbeid føre til en aktør mindre i konkurransen. Et slikt samarbeid vil kunne komme i strid med konkurranseloven, og partene risikerer overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet på inntil 10 % av omsetningen.  Grensen mellom lovlig og ulovlig prosjektsamarbeid kan i praksis være vanskelig å trekke. Formålet med NHOs veileder er å gi en oversikt over regelverket med praktiske eksempler som skal gjøre reglene enklere å forstå og anvende for den enkelte bedrift. 

Se veilederen om konkurranseloven og prosjektsamarbeid her.

Advokatene i AdeBs Europa- og konkurranserettsgruppe har omfattende erfaring med å gi råd i forbindelse med prosjektsamarbeid og andre former for samarbeid mellom konkurrenter. Ta gjerne kontakt om du planlegger et slikt samarbeid. Det er alltid lurt å avdekke risikoen ved et samarbeid i forkant av et prosjekt, slik at en unngår ubehagelige overraskelser i etterkant. 

Kompetanse