Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår Shell i salg av nedstrømsvirksomhet i Norge

Shell har inngått en avtale med ST1 for salget av sin nedstrømsvirksomhet i Norge. Salgsavtalen inkluderer bensinstasjonsnettet, industri- og marinemarkedet, samt transport og forsyning. I tillegg vil Shells flydrivstoff-virksomhet i Norge bli et 50/50 Joint Venture med ST1. Salget forutsetter godkjennelse av myndighetene og er forventet fullført i løpet av 2015.

Avtalen inkluderer en såkalt Retail Brand Licence Agreement. Shells merkevare, drivstoff og andre produkter vil derfor fortsatt benyttes på bensinstasjonene og EuroShell-kortet vil også fortsatt være tilgjengelig for kundene.

Etter en prosess hvor flere advokatfirmaer var inne og presenterte sine tjenester og tilbud hos Shell, ble AdeB oppnevnt av Shell International som eneste eksterne juridiske rådgiver. Vårt team har jobbet tett med Shell Legal team i London gjennom hele prosessen.

AdeBs team har bestått av blant annet Per André Dagslet, Stein Ove Solberg (Europa- og konkurranserett), Anders Voje Heieren (Skatt og avgift) og Sven Iver Steen (Arbeidsrett). 

Mer info om avtalen kan bli funnet på Shell sin hjemmeside her.

Det seneste engasjementet følger AdeBs utnevnelse i salget av Shells andel i Mongstad som ble ferdigstilt i desember 2013.

Kompetanse

Kontaktpersoner