Hopp direkte til innhold

Regelverkskisse for en ny AFP ordning i kommunal sektor

Arntzen de Besche har utarbeidet en regelverkskisse for en ny AFP ordning i kommunal sektor.

Skissen gir mulighet til å tilpasse offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP til pensjonsreformen. Barrierene mellom privat og offentlig sektor i pensjons- og arbeidsmarkedet kan også bli bygget ned.

Se skissen her.

Kompetanse

Kontaktpersoner