Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Finanskomiteen avga 13. mai 2014 sin innstilling til Regjeringens forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond («AIFM-loven»), og forslaget er berammet til behandling i Stortinget 3. juni 2014. En rask ikraftredelse deretter er forventet. En slik ny lov vil få stor betydning for forvaltere av bl.a. aktive eierfond, eiendomsfond og andre investeringsstrukturer.

Les hele nyhetsbrevet som PDF.

Kompetanse