Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Håp om forbedringer: Skatteetaten overtar oppgaver fra Tollvesenet

Som et ledd i effektiviseringen av offentlig sektor har Regjeringen nå varslet flere tiltak for å oppnå en mer helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning. Innen 2016 skal forvaltningen av særavgifter og innførselsmerverdiavgift overføres fra Tollvesenet til Skatteetaten. Den 28. mars 2014 sendte Finansdepartementet ut et oppdragsbrev til de involverte etatene. Her er en kort oppsummering av oppdragsbrevet og hva som kan forventes av omleggingen.

Les hele nyhetsbrevet som PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse