Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Forslag til endring i skatteregelverket

Scheel-utvalget har i NOU 2014:13 foreslått en rekke endringer i det norske skatteregelverket. Forslagene vil kunne få stor betydning for skattleggingen av både selskaper og privatpersoner.

Forslaget innebærer at skattesatsene justeres ned, samtidig som skattegrunnlaget utvides ved større likebehandling av ulike investeringer, inntekter og forbruk.
Les nyhetsbrevet her

 

Kompetanse

Kontaktpersoner