Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Forslag om endringer av eierseksjonsloven

Et lovutvalg nedsatt for å revidere eierseksjonsloven leverte den 18. august sin utredning til kommunalminister Jan Tor Sanner. Utvalget foreslår forenklinger og færre krav ved opprettelsen og endring av eierseksjonssameier og i driften av sameiene. Utvalget foreslår ikke en ny lov, men betydelige endringer i eksisterende eierseksjonslov som ble vedtatt i 1997.

Det er i dag ca 360 000 boliger og ca 32 000 næringslokaler som er omfattet av loven. Praktikable regler som forebygger konflikter internt i sameiene er derfor viktig. For eiendomsutviklere og kjøpere har loven medført en del praktiske problemer, særlig fordi praksis har variert mellom kommunene. Også det at seksjonering ikke kan gjennomføres før igangsettingstillatelse foreligger har gitt en del praktiske problemer knyttet til blant annet finansiering.

Les hele nyhetsbrevet som en PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse

Kontaktpersoner