Hopp direkte til innhold

Høyesterett har satt punktum for søksmålet mot AdeB fra Schrøderarvingene

Høyesteretts ankeutvalg har 6. oktober nektet anken fra Schrøderarvingene fremmet. AdeB er med det endelig frifunnet for vindikasjonskravet og erstatningskravet, og lagmannsrettens dom er rettskraftig. Lagmannsretten la etter en omfattende drøftelse til grunn at AdeB ikke hadde opptrådt klanderverdig og utilbørlig.

«Dette betyr at sluttstrek er satt i en sak som aldri hadde særlig god sannsynlighet for å lykkes», sier Hanne Skaarberg Holen, managing partner i Arntzen de Besche.

Se oppslaget i dagens utgave av Finansavisen.