Hopp direkte til innhold

Frivillig MVA-registrering etter 1. juli 2014 – Hva er viktig å passe på?

Fra 1. juli 2014 har det trådt i kraft forenklinger i rutinene for frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg etter merverdiavgiftsloven § 2-3. Her er en kort oppsummering av hva som er viktig å passe på.

Utleier er MVA-registrert fra før

Dersom utleier er MVA-registrert fra før, kreves det nå ikke at det søkes særskilt om frivillig registrering. Men utleier må likefullt kunne dokumentere at han har valgt frivillig registrering. Dette kan gjøres på tre måter:

  1. Han kan allikevel sende søknad om frivillig registrering
  2. Han fakturerer husleien med MVA
  3. Han kan fremlegge signert husleiekontrakt der det tydelig fremgår at husleien skal faktureres med MVA.

Dette alternativet vil være aktuelt der man er i en fase før husleien faktureres. Her er det viktig at leiekontrakten er tydelig på at husleien skal faktureres med MVA.
Husk at det uansett er et vilkår for frivillig registrering at det er inngått leiekontrakt med avgiftspliktig eller kommunal/fylkeskommunal leietaker.

Utleier er ikke MVA-registrert fra før

Dersom utleier ikke er MVA-registrert fra før må han fortsatt sende særskilt søknad om frivillig registrering.

Utleier kan velge virkningstidspunkt

Utleier kan nå også velge fra hvilken avgiftstermin den frivillige registreringen skal få virkning. Valgfriheten gjelder fra og med en avgiftstermin som utløper mindre enn 6 mnd før utleier søkte om eller tilkjennegav frivillig registrering. Virkningstidspunktet må kunne dokumenteres, jf. ovenfor.

Last ned som PDF.

Kompetanse

Kontaktpersoner