Hopp direkte til innhold

EFTA-domstolen har avsagt dom etter søksmål reist av Míla ehf.

EFTA-domstolen har i dag gitt det islandske selskapet Míla ehf. medhold i at vedtak nr. 410/12/COL fra 21. november 2012 fattet av EFTAs overvåkningsorgan ("ESA") må oppheves som følge av at ESA ikke har åpnet formell undersøkelse.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har representert Mila ehf. i sin sak mot ESA. Mila ehf. har hevdet at ESAs undersøkelse av en utlyst anbudskonkurranse for leie av optiske fiberkabler som ledet til signering av kontrakt 1. februar 2010 mellom den Islandske Regjeringen og telekomselskapet Og fjarskipti (Vodafone) ikke var betryggende nok til å konkludere med at det ikke var gitt ulovlig statsstøtte i strid med EØS-avtalen artikkel 61(1).

EFTA-domstolen har ved dagens avgjørelse konkludert med at ESAs undersøkelse av anbudskonkurransen ikke var tilstrekkelig. EFTA-domstolen slår fast at:

“Consequently, ESA adopted the contested decision notwithstanding that the information and evidence it had at its disposal during the preliminary examination phase should, objectively, have raised doubts or serious difficulties as to whether the lease agreement conferred an economic advantage on Vodafone.”

Mila ehf. har etter dagens dom fra EFTA-domstolen oppnådd å få annullert avgjørelsen til ESA i samsvar med sin påstand for domstolen. Míla ehf. er med dette svært fornøyd med dagens resultat. 

Les hele avgjørelsen.

Kompetanse