Hopp direkte til innhold

Dom i Høiness-saken

Våre parter er skuffet over dommen. De hadde håpet på et annet resultat og vil benytte ankefristen på en måned til å vurdere å anke.

Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Kompetanse