Hopp direkte til innhold

Common draftsman – advokatene pløyer ny grunn

Ordningen går ut på å ha en uavhengig oppmann ved inngåelse av kontrakter. Hensikten er å redusere antall tvister og flytte fokus fra tvisteløsning til tvisteforebygging. Ordningen er relativt ny i Norge med en økende etterspørsel.

I tredje utgave av Finansavisens Jusbilag (publisert: 07.11.2014) uttaler partner Erlend Haaskjold seg om den nye ordningen som omtales som "Common draftsman". 

- Tidligere har partene forhandlet med hver sin advokat. Da var det én av partene som ble "vinneren" av kontraktsforhandlingene, mens kontrakten ble taperen. Nå er det kontrakten som er vinnereren, uttaler Erlend Haaskjold, partner i Tvisteløsning i Arntzen de Besche. 

Kompetanse

Kontaktpersoner