Hopp direkte til innhold

Arntzen de Besche bistår långiver ifm. finansiering av bud på Hurtigruten ASA

29. oktober 2014 ble det offentliggjort et frivillig tilbud for kjøp av alle aksjene i det børsnoterte selskapet Hurtigruten ASA. Budgiverne er TDR Capital LLP og Silk Bidco AS. Silk Bidco AS er et joint venture selskap indirekte eid av Home Capital AS, Periscopus AS, og investeringsfond forvaltet av TDR Capital LLP.

Tilbudet verdsetter den samlede aksjekapitalen i Hurtigruten til ca. NOK 2 940 millioner. Se pressemeldingen fra Hurtigruten ASA her.

AdeB har sammen med Cravath, Swaine & Moore LLP og Clifford Chance bistått långiver som forestår finansieringen av oppkjøpet. 

AdeBs team ble ledet av Trond Kildal, partner ved vår bank & finans gruppe, assistert av Anders Heieren (skatt) og Lars Myklebust Tomasson (finansiering). 

Kompetanse

Kontaktpersoner