Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Oppsummering av skatteetatens MVA seminar 31/10 - Justeringsreglene

Skatt øst avholdt et åpent frokostseminar den 31. oktober 2013 med informasjon om merverdiavgift og justeringsreglene med særlig fokus på fast eiendom. Her er en kort oppsummering av noen punkter i skattekontorets gjennomgang.

Skattekontoret forteller at de har avholdt en rekke bokettersyn og kontroller med fokus på justeringsreglene for fast eiendom, og at de også vil fokusere på dette fremover. De signaliserer at fokus for fremtidige bokettersyn vil bli rettet mot bl.a. utbyggingsprosjekter, egenregibygg og konsernintern avgiftshåndtering av fast eiendom. Særlig selskaper som overdrar eiendom er i søkelyset. 

Les hele nyhetsbrevet som PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse