Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Merverdiavgift: Dom med betydning for leasingbransjen

I dom av 15.10. 2012 ga Borgarting lagmannsrett staten medhold i spørsmål om fordeling av inngående merverdiavgift i leasing-/utlånsvirksomhet.

Lagmannsretten sier at omsetningstall ikke er egnet som fordelingsgrunnlag. Dommen ble anket til Høyesterett, men ble ikke henvist til behandling.

Les hele nyhetsbrevet.

Kompetanse