Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - Forslag til skatte- og avgiftsendringer fra Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg har i dag 8. november 2013 fremlagt tilleggsproposisjon til Stortinget med forslag til lovendringer på skatte- og avgiftsområdet.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg innebærer en reduksjon av det samlede skatte- og avgiftsnivået i forhold til forslagene som ble fremsatt av den tidligere regjeringen 14. oktober, blant annet ved at arveavgiften foreslås fjernet. Sentralt for næringsdrivende er det at forslaget om begrensning av rentefradrag mellom nærstående selskaper videreføres tilnærmet uendret. Det er således dessverre ikke foreslått konkrete tiltak for å avhjelpe utilsiktede virkninger for nasjonale virksomheter.

Les hele nyhetsbrevet som PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse

Kontaktpersoner