Hopp direkte til innhold

Nyhetsbrev - EU-Kommisjonen har vedtatt en ny pakke med lovgivning om dyre- og plantehelse

EU-Kommisjonen har vedtatt en ny pakke med lovgivning om dyre- og fiskehelse, samt et endret kontrollregime for næringsmiddelsektoren. Dyre- og fiskehelselovgivningen har stor betydning for norsk næringsmiddelbransje, særlig gjelder dette for slakteriene og fiskeoppdrettsbransjen.

Den såkalte «Hygienepakken» fra 2004 satt umiddelbare og håndfaste krav til norsk næringsmiddelbransje. Hygienepakken var trinn én i en firetrinnsrakett, som til sammen skal regulere matbransjen i Europa («The Big Four»). De neste trinnene på raketten skal være dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd.

Etter å ha jobbet mange år, har EU-kommisjonen (DG SANCO) nylig vedtatt å fremme forslag til to nye pakker med forordninger: lov om dyrehelse (herunder fiskehelse) - og lov om plantehelse. Samtidig foreslås endringer i kontrollforordningen, forordningen som stiller krav til landenes matmyndigheter i deres håndheving av næringsmiddelregelverket. 

Les hele nyhetsbrevet som PDF.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Kompetanse

Kontaktpersoner